Thông Báo Chương Trình Đại Hội Hành Hương Đưc Mẹ Trà Kiệu - 2015

Tiêu Điểm

Album Mới

Clip Mới

Video chuyến thăm của ĐHY Fernando Finoli tại GP ĐN

1. Đức Hồng Y Fernando Finoli tại Đền Thánh Anrê Phước Kiều, Giáo xứ Hội An và nói chuyện với linh mục đoàn của Giáo Phận Đà Nẵng

2. Lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Fernando Finoli chủ tế tại nhà thờ Chính Tòa - Giáo Phận Đà Nẵng

Phần 1:

Phần 2:

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 17h00

Thứ 3: 5h00 và 17h00

Thứ 4: 5h00 và 17h00

Thứ 5: 5h00 và 17h00

Thứ 6: 5h00 và 17h00

Thứ 7: 5h00

Chủ Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

* Nhà Thờ Chiêm Sơn

Thứ 4: 17h00

Chủ Nhật: 10h30

* Nhà Thờ Núi

Thứ 2: 05h00

Thứ 7: 17h00

Bài Mới Đăng