Tiêu Điểm

Trà Kiệu Foundation

Thông báo học bổng khuyến học 2014-2015

Thông báo học bổng khuyến học 2014-2015

                                           THÔNG BÁO     v/v PHÁT HỌC BổNG KHUYẾN HỌC TRAKIEU FOUNDATION               Các em sinh viên Công giáo Trà Kiệu thân mến.      Học bổng khuyến học Trakieu...

Xem hết...

Album Mới

Clip Mới

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 17h00

Thứ 3: 5h00 và 17h00

Thứ 4: 5h00 và 17h00

Thứ 5: 5h00 và 17h00

Thứ 6: 5h00 và 17h00

Thứ 7: 5h00

Chủ Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

* Nhà Thờ Chiêm Sơn

Thứ 4: 17h00

Chủ Nhật: 10h30

* Nhà Thờ Núi

Thứ 2: 05h00

Thứ 7: 17h00

Bài Mới Đăng