Tiêu Điểm

Trà Kiệu Foundation

Thư Cám Ơn - Trần Thị Thu Huyền

Thư Cám Ơn - Trần Thị Thu Huyền

                                                             Trà Kiệu ngày 4 tháng 2 năm 2014   Kính gửi quý ân nhân của quỷ học bổng Trà Kiệu Foundation.                       Con là Trần Thị Thu...

Xem hết...

Album Mới

Clip Mới

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 17h00

Thứ 3: 5h00 và 17h00

Thứ 4: 5h00 và 17h00

Thứ 5: 5h00 và 17h00

Thứ 6: 5h00 và 17h00

Thứ 7: 5h00

Chủ Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

* Nhà Thờ Chiêm Sơn

Thứ 4: 17h00

Chủ Nhật: 10h30

* Nhà Thờ Núi

Thứ 2: 05h00

Thứ 7: 17h00

Bài Mới Đăng