Lời Chúc Xuân và Cám Ơn của TraKieu.net

Tiêu Điểm

Album Mới

Clip Mới

Trực Tiếp Nghi thức mở cửa năm Thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Trà Kiệu 01/01/2016

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 17h00

Thứ 3: 5h00 và 17h00

Thứ 4: 5h00 và 17h00

Thứ 5: 5h00 và 17h00

Thứ 6: 5h00 và 17h00

Thứ 7: 5h00

Chủ Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

* Nhà Thờ Chiêm Sơn

Thứ 4: 17h00

Chủ Nhật: 10h30

* Nhà Thờ Núi

Thứ 2: 05h00

Thứ 7: 17h00

Bài Mới Đăng