Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Giỗ Lần Thứ 30 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 20/01/2018

Thật như sách Giảng Viên có viết: “Đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc, vì đó là điểm kết thúc của mọi người, người còn sống phải để tâm suy nghĩ” (Gv 7,2) bởi sáng hôm nay trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã sơ lược lại cuộc đời của […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

ĐC Giuse Châu Ngọc Tri Dâng Thánh Lễ Trên Đồi Bửu Châu 12/01/2018

Chia sẻ của ca viên Truyền Tin: Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri là người đã thành lập ra Ca đoàn Truyền Tin Giáo xứ TTTM Trà Kiệu năm 2003 và là Ca Trưởng tiên khởi của ca đoàn này. Hôm nay, 12/01/2018, Đức Cha Về Thăm và Dâng Thánh lễ tại TTTM Trà Kiệu. […]