Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 01/01/2018

Như Tòa Giám Mục Giáo Phận đã thông báo: ngày 01/01/2018 – Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, toàn thể giáo phận hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới, với chủ đề: Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Ngay từ 08h hơn, mọi thành phần […]