Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Viếng và Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Anton Nguyễn Trường Thăng 09/01/2017

Cộng đoàn Giáo xứ Trà Kiệu do cha Quản xứ dẫn đầu đã viếng và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Anton Nguyễn Trường Thăng, nguyên quản xứ Trà Kiệu, 1975 – 1989. Cùng đồng tế với Cha Quản Xứ, còn có 02 Cha con cái Trà Kiệu, Cha Phil. Trương Văn Long và […]

Giáo Phận Đà Nẵng Thành Kính Phân Ưu Tin Tức

Tin Buồn: Linh Mục Antôn Nguyễn Trường Thăng

TIN BUỒN LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG Nguyên quản xứ Trà Kiệu, 1975 – 1989 – Đóng góp, xây dựng lại quê hương sau chiến tranh với các công trình như thủy điện Duy Sơn, đường xá xung quanh giáo xứ… – Kết nối tình làng nghĩa xóm, xóa bỏ những nghi kỵ, mặc […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 07/01-13/01/2018

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (- Chúa Nhật 07/01 – Chúa Nhật, 13/01/2018) I. Phụng Vụ 1/ Thứ hai, ngày 07/01/2018, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa,  Lễ kính . Anh chị em nhớ giữ lễ. 2/ Việc sửa lại cung […]