Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 29/7 – 05/8/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 29/7 – Chúa Nhật, 05/8/2018) I. PHỤNG VỤ Trong tuần này, thứ tư, 01/8, lễ Thánh Alphong, lễ kính và cũng là lễ bổn mạng của Đức Cha Alphong Nguyễn Hữu Long, nguyên […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 22 – 29/7/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 22/7 – Chúa Nhật, 29/7/2018) I. PHỤNG VỤ Thánh lễ mừng kính Chân phước An-rê Phú Yên tại Phước Kiều, ngày hành hương của giáo phận trong Năm Thánh tôn vinh các Thánh […]

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 15 – 22/7/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 15/7 – Chúa Nhật, 22/7/2018) I. PHỤNG VỤ Chúa Nhật hôm nay, 15/7/2018, trong Thánh lễ II lúc 08 giờ 30, Đức Cha sẽ về ban BT Thêm sức cho 60 em trong […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 08 – 15/7/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>> (Chúa Nhật, 08/7 – Chúa Nhật, 15/7/2018) I. PHỤNG VỤ Chúa Nhật tuần sau 16/7/2018, Đức Cha sẽ về ban BT Thêm sức cho các em trong giáo xứ, Thánh lễ bắt đầu lúc 8 […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 01/7 – 08/7/2018

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                            THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  ( Chúa Nhật, 01/7 – Chúa Nhật, 08/7 / 2018) Phụng Vụ Các em đã nghỉ học giáo lý, Thánh lễ nhì bắt đầu từ lúc 07giờ 30. Trong tuần này, thứ ba, 03/7, lễ thánh Tôma, […]