Chia Sẻ Tài Liệu

Từ Sự Tích Đức Mẹ Trà Kiệu, Phác Thảo Một Vài Nhân Tố Cho Thánh Mẫu Học Việt Nam

TraKieu.net: Vấn đề văn hoá và đức tin, nhất là vấn đề lòng sùng kính bình dân theo vùng miền dưới sự soi dẫn của thần học cần luôn được nghiên cứu và minh định. Cũng vậy, Đức Mẹ và Thánh Mẫu Học Việt Nam cũng cần được nghiên cứu dưới cái nhìn thần học để […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 19/11-26/11/2017

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, 19/11 – Chúa Nhật 26/11 /2017) I. Phụng Vụ 1/ Sáng Chúa Nhật tuần hôm nay, ngày 19/11/2017, lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng của HHĐMV và Bổn mạng của […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 12/11-19/11/2017

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật, 12/11 – Chúa Nhật 19/11 /2017) I. Phụng Vụ 1/ Sáng thứ năm tuần này, 08h00, ngày 16/11/2017, tĩnh tâm HĐMV cấp giáo hạt tại giáo xứ chúng ta, kính mời quý chức […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 05/11-12/11/2017

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật 05/11 – Chúa Nhật, 12/11 /2017) I. Phụng Vụ 1/ Sáng thứ hai, lễ giỗ của Cha Phaolô Mai Văn Tôn, nguyên quản xứ giáo xứ chúng ta. Với lòng biết ơn, anh […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 29/10-05/11/2017

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO << V/v các sinh hoạt trong giáo xứ >> (Chúa Nhật 29/10 – Chúa Nhật, 05/11 /2017) I. Phụng Vụ 1/ Lịch lễ cấp giáo phận: Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận, sẽ chủ sự. Thánh Lễ Đại Triều Mừng Trọng Thể Các […]