Suy Niệm

BÀI VII: TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG và SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 20/10/2013

 BÀI VII/ Chiều Thứ Năm / 13/03 TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG (Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần XIII/2013) và SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 20/10/2013   +++ (GIẢNG TĨNH TÂM NĂM CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014 10 – […]

Suy Niệm

BÀI VI: NĂM ĐƯỜNG HƯỚNG PHÚC ÂM HÓA TRONG THẾ KỶ XXI VÀ EVANGELII GAUDIUM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

  BÀI VI NĂM ĐƯỜNG HƯỚNG PHÚC ÂM HÓA TRONG THẾ KỶ XXI VÀ EVANGELII GAUDIUM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ (GIẢNG TĨNH TÂM NĂM CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014 10 – 14/03/2014 tại Trung Tâm Mục Vụ GP Phaolô Đoàn Quang Dân – Lm. Quản Xứ Trà Kiệu)   I. Mở […]

Suy Niệm

BÀI V: THÁNH PHAOLO TÔNG ĐỒ, MẪU GƯƠNG CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN QUA SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

BÀI V: THÁNH PHAOLO TÔNG ĐỒ, MẪU GƯƠNG CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN QUA SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ (Richard J. Sklba, GM phụ tá TGP Milwaukee) (GIẢNG TĨNH TÂM NĂM CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014 10 – 14/03/2014 tại Trung Tâm Mục Vụ GP Phaolô Đoàn Quang Dân – Lm. Quản […]