TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Danh sách Hội Đồng Giáo Xứ Trà Kiệu 1971

Danh sách Hội Đồng Giáo Xứ Trà Kiệu 1971 1. Phêrô Lê Văn Tập                Chủ tịch 2. Giacôbê Nguyễn Viết Trung            Đệ I phó ct 3. Giuse Cao Đức Phong          Đệ II phó ct 4. Gioan B. Phạm Văn Tánh    Thơ ký 5. Philip Lê Năm Giảng                       Thủ quỷ 6. […]

TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Trại huấn luyện Trưởng Hùng Dũng liên xứ Hội An Trà Kiệu

@ Trại huấn luyện Trưởng Hùng Dũng liên xứ Hội An Trà Kiệu Trà Kiệu – Được sự nâng đỡ của Cha Hạt trưởng Hội An và của Quản xứ Trà Kiệu, quý Cha hữu trách hai liên đoàn Hùng Dũng Hội An Trà Kiệu đã tổ chức trại Huấn luyện trưởng Dùng Dũng liên […]