Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su: Bổn Mạng Ca Đoàn Thiếu Nhi 01/10/2017

Hôm nay, Chúa Nhật Đức Mẹ Mân Côi, dẫu Giáo Hội không cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su, nhưng trong Thánh lễ Nhì cha quản xứ cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho ca đoàn Thiếu nhi, cho quý sơ và những chị em chọn Thánh nữ Têrêsa làm bổn […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Tổng lãnh Thiên Thần – Bổn Mạng Đội Kèn Tây, Ban Trật Tự 29/9/2017

Sáng sớm hôm nay, 29/9/2017, trên đỉnh đồi Bửu Châu, trong lời dẫn đầu lễ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng với vũ trụ vạn vật, các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien, Raphaen và cùng với đội Kèn Tây, ban Trật Tự trong ngày […]