TTTM Trà Kiệu

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU LẦN THỨ 8 – KỶ NIỆM 125 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA

Trước đây, ĐGM tên khởi Phêro Maria Phạm ngọc Chi đã chọn Trà Kiệu làm Trung Tâm Thánh Mẫu của Giáo phận Đà Nẵng. Và cứ theo thông lệ thì 3 năm một lần, Giáo phận sẽ tổ chức ngày”Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu” vào ngày 31tháng 5. Những năm Giáo phận không tổ […]