Trà Kiệu Bốn Phương

Ngân Khánh Linh Mục Cha Nguyên Quản Xứ Phaolô Đoàn Quang Dân 21/11/2014

Ngày 21/11/ 2014, lễ Đức Mẹ dâng mình và cũng là ngày kỷ niêm mừng ngân khánh 25 năm linh mục của cha Phaolô Đoàn Quang Dân, cha cựu quản xứ Trà Kiệu. Trên 250 giáo dân Trà Kiệu đã tham dự thánh lề để cầu nguyện cho ngài tại Giáo xứ An Ngãi, chúc mừng ngài […]