Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Làm Phép Chặng Đàng Thánh Giá và Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng 03/02/2018

Với sự nỗ lực không mệt mỏi của cha sở Gioan, cha phó Antôn, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo khóm, giáo họ và sự hỗ trợ bằng nhiều cách của quý ân nhân xa gần, đến hôm nay chặng đàng Thánh Giá dưới chân đồi Bửu Châu cơ bản đã hoàn thành, để […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Giỗ Lần Thứ 30 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 20/01/2018

Thật như sách Giảng Viên có viết: “Đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc, vì đó là điểm kết thúc của mọi người, người còn sống phải để tâm suy nghĩ” (Gv 7,2) bởi sáng hôm nay trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã sơ lược lại cuộc đời của […]