TTTM Trà Kiệu

Thánh Lễ Tạ Ơn và Cầu Nguyện Cho Việc Tu Sửa Đền Đức Mẹ Trà Kiệu 2/6/2014

Như đã được Cha quản xứ thông báo, sáng nay – ngày thứ hai sau Lễ Chúa Thăng Thiên, đúng 04:45 cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trà Kiệu cùng tề tựu với nhau tham dự Thánh lễ tại đồi Bửu Châu. Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 30/5/2014 Kiệu Mình […]