Khuyến Học

Thông báo học bổng khuyến học 2014-2015

                                           THÔNG BÁO     v/v PHÁT HỌC BổNG KHUYẾN HỌC TRAKIEU FOUNDATION               Các em sinh viên Công giáo Trà Kiệu thân mến.      Học bổng khuyến học Trakieu Foundation lần thứ 14 (niên học 2014-2015), sẽ được trao cho các em vào sáng ngày Mồng Bốn Tết (Ất Mùi), tức ngày 22-2-2015, tại […]

Khuyến Học

NGÀY HỌP MẶT SVCG TRÀ KIỆU LẦN THỨ 2. TRAKIEU FOUNDATION PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÀN THỨ 11.

NGÀY HỌP MẶT SVCG TRÀ KIỆU LẦN THỨ 2.TRAKIEU FOUNDATION PHÁT HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÀN THỨ 11. Lúc 8 giờ 30 sáng nay, ngày mồng 4 tết, ( 26-1-2012) khoảng 80 SVCG Trà Kiệu đã tập trung về Đền Đức Mẹ Trà Kiệu để dự ngày họp mặt hằng năm,và lễ phát Học Bổng […]