Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Maria Bùi Thị Hương

MARIA BÙI THỊ HƯƠNG

(Vợ ông Mười Cứ)

Giáo khóm Đông Sinh năm 1954

Tạ thế lúc 8g00g 00 ngày 08/04/2017

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 10/04/2017

An nghỉ tại nghĩa trang Cứa Hẫn

Leave a Reply