Lời Ngỏ Về “Những Tâm Tình Tạ Ơn Mẹ Trà Kiệu”

Liên Hệ Hành Hương

Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng,
Giám đốc TTTM Trà Kiệu: 0903 545 989

Soeur Mến Thánh Giá
phục vụ Nhà Hành Hương: 0979 022 754

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 04h45 (Nt. Núi) và 17h30

Thứ 3: 04h45 (Nt. Phái Nam) và 17h30

Thứ 4: 04h45 và 17h00 (Đền Mẹ Tri Ân)

Thứ 5: 04h45 và 17h30 (Nhà nguyện Thánh Thể)

Thứ 6: 04h45 (Nt. Núi) và 17h30

Thứ 7: 04h45 và 17h00 (Nt. Núi)

Chủ Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

* Nhà Thờ Chiêm Sơn

Thứ 4: 17h30

Chủ Nhật: 10h30

Bài Ngẫu Nhiên

Các Chuyên Mục

CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

shares