Liên Hệ Hành Hương

Cha Simon Hứa Thanh Tuyên,
Giám đốc TTTM Trà Kiệu: 097 9720915

Soeur Mến Thánh Giá
phục vụ Nhà Hành Hương: 0979 022 754

Giờ Thánh Lễ

* Nhà Thờ Trà Kiệu

Thứ 2: 04h45 (Nhà thờ Núi) và 17h30

Thứ 3: 04h45 (Nhà thờ Phái Nam) và 17h30

Thứ 4: 04h45 và 17h00 (Đền Mẹ Tri Ân)

Thứ 5: 04h45 và 17h30 (Nhà nguyện Thánh Thể)

Thứ 6: 04h45 (Nhà thờ Núi) và 17h30

Thứ 7: 04h45 và 17h00 (Nhà thờ Núi)

Chúa Nhật: 4h45, 8h30 và 17h00

* Nhà thờ Chiêm Sơn

Thứ 4: 17h30

Chúa Nhật: 10h30

Bài Ngẫu Nhiên

CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK