Chia Sẻ Trà Kiệu Media TTTM Trà Kiệu

Album nhạc Đức Mẹ Trà Kiệu của linh mục Thiên Mĩ Quốc, SDB.

Trong dịp mừng Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra nơi đây để cứu giúp con dân xứ Trà thoát khỏi phong trào bách đạo của quân Văn Thân vào dịp tháng 9/1885, xin được chia sẻ cùng mọi người 02 album nhạc của linh mục Thiên Mĩ Quốc, một người con của đất Mẹ Trà Kiệu để cùng hiệp dâng lời tạ ơn Mẹ Kính Yêu của chúng ta.

I. Album “Mẹ Trà Kiệu bên con”

Danh sách các file nhạc trong album:

II. Album “Mẹ Trà Kiệu ơi, con yêu Mẹ”

Danh sách các file nhạc trong album:

Leave a Reply