Chia Sẻ Giáo Phận Đà Nẵng

Thư Mục Vụ Gửi Dân Chúa GP Đà Nẵng Trong Bối Cảnh Dịch Bệnh Covid-19 Tái Bùng Phát

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời THƯ MỤC VỤ GỬI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 TÁI BÙNG PHÁT Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế  Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Tạm Dừng Cử Hành Thánh Lễ Tập Trung Tại Các Giáo Xứ, Giáo Họ Trong Tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO V/v. TẠM DỪNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẬP TRUNG  TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG TỈNH QUẢNG NAM Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế,  quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý Cha và anh chị em thân mến, Sau Thành phố Đà Nẵng, giờ đây […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 26/7 – 02/8/2020.

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 26/7 – Chúa Nhật,02/8/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Hôm nay, 26/7/2020, Phụng vụ kính nhớ Chân phước Anrê Phú Yên, Bổn mạng của anh chị em giảng viên giáo lý. Xin anh chị em sốt sắng […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mừng bổn mạng giới Giáo Lý Viên – Chân Phước An-rê Phú Yên, 26/7/2020.

Chúa nhật 17 thường niên A năm nay khá đặc biệt với giáo phận Đà Nẵng, vì là ngày được dành riêng để kính Chân Phước An-rê Phú Yên – bổn mạng của giới Giáo Lý Viên (GLV) trong Giáo Phận và cũng là bổn mạng của GLV trong giáo xứ. Mở đầu Thánh lễ […]

Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo V/v Tạm Dừng Ngày Hành Hương Đền Thánh Chân Phước Anrê Phú Yên – Phước Kiều

THÔNG BÁO V/v. TẠM DỪNG NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐỀN THÁNH CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN  GIÁO HỌ PHƯỚC KIỀU – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG Kính gửi:      Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh, và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý Cha và anh chị em thân mến, Theo chương […]