Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 28/10 – 04/11/2018

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 28/10 – Chúa Nhật, 04/11/2018) I. PHỤNG VỤ Tuần sau, thứ năm, ngày 01/11, Lễ các Thánh nam nữ, Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân, lễ họ, lễ bổn mạng của mỗi […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 21 – 28/10/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 21/10 – Chúa Nhật, 28/10/2018) I. PHỤNG VỤ Chúa nhật hôm nay, Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, tiền quả chuyển quỹ truyền giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin anh chị em […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 14 – 21/10/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 14/10 – Chúa Nhật, 21/10 /2018) I. PHỤNG VỤ Thứ năm, 18/10, lễ thánh Luca, tác giả sách TM, lễ kính. Anh chị em nhớ giữ lễ. Lễ ngày thường tại Chiêm Sơn […]