Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ thứ Bảy đầu tháng 12/2018 và công bố quyết định bổ nhiệm cha tân phụ tá Giuse Nguyễn Hùng

Như thông lệ, mỗi chiều thứ bảy đầu tháng, đoàn con đất Mẹ Trà Kiệu lại ngong móng bóng dáng vị cha hiền của mình. Không phải để đoàn chiên mình thất vọng, bóng dáng vị chủ chăn đã hiện diện nơi linh đài rất sớm để cùng với đoàn chiên của mình dâng lên […]

Tin Tức Trà Kiệu Bốn Phương

Cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng nhận quản nhiệm Giáo họ Phước Kiều

Vào lúc 10h15 sáng hôm nay – 01/12/2018, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức nhận quản nhiệm Giáo họ Phước Kiều của cha Giuse Nguyễn Thanh Tùng tại Đền Thánh Anrê Phú Yên. Trong phần nghi thức, Đức Cha Giuse đã ghi nhận sự vâng phục và nỗ lực của cha Giuse khi […]