Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bế giảng năm học Giáo lý 2016 – 2017

Trong Thánh lễ Nhì sáng nay, ngoài tâm tình hân hoan cùng với 46 em Rước lễ lần đầu, Ban Giáo lý và các em học viên các khối cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa sau một năm học Giáo lý.

Đúng 19h30 cùng ngày, các em học viên giáo lý cùng với quý phụ huynh tề tựu lại khán đài nơi sân me nhà thờ để bắt đầu chương trình lễ Bế giảng năm học Giáo lý 2016 – 2017. Sau phần tuyên bố lý do, cha quản xứ Gioan ban huấn từ và đánh trống bế giảng năm học.

Xen lẫn các phần trao giải thưởng cho các em đạt vị thứ: Nhất, Nhì, Ba, Hạnh Kiểm và Chuyên Cần; là 13 tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đến từ các khối lớp với chủ đề “Gia đình của em”.

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GIÁO LÝ NĂM HỌC 2016 – 2017

&œ

STT TÊN THÁNH, HỌ TÊN LỚP THÀNH TÍCH Vị trí
          1 Maria Nguyễn Thị Kim Phượng Vào Đời III Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
          2 Têrêxa Phạm Kiều Thủy Trúc Vào Đời III Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
          3 Maria Phạm Thị Bích Hiền Vào Đời III Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
          4 Phêrô Nguyễn Văn Thư Vào Đời III Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
          5 Êlisabeth Quang Thúy Ngọc Vào Đời III Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
          6 Simon Nguyễn Quang Thông Vào Đời II Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
          7 Catarina Nguyễn Cẩm Lê Vào Đời II Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
          8 Maria Trương Phương Trâm Vào Đời II Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
          9 Isave Đoàn Thị Thu Trâm Vào Đời II Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        10 Anna Đinh Thị Thuận Vào Đời II Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        11 Êlisabeth Nguyễn Ngọc Diệu Uyên Vào Đời I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        12 Magarita Nguyễn Thị Thùy Thơ Vào Đời I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        13 Cécilia Phan Nguyễn Lan Vy Vào Đời I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        14 Têrêxa Hồ Thị Thanh Linh Vào Đời I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        15 Anna Đinh Thị Ái Vy Vào Đời I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        16 Matta Trương Bảo Nhi Vào Đời I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        17 Gioan Baotixita Đặng Thanh Luy Vào Đời I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        18 Maria Phạm Kiều Thủy Tiên Vào Đời I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        19 Matta Nguyễn Thị Mỹ Thương Vào Đời I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        20 Têrêxa Nguyễn Thị Ái Phi Vào Đời I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        21 Anna Thái Trần Thu Thảo Kinh Thánh III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        22 Phaolô Nguyễn Ngọc Nhân Kinh Thánh III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        23 Maria Trần Trà Giang Kinh Thánh III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        24 Têrêxa Nguyễn Thị Ánh Hồng Kinh Thánh III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        25 Simon Nguyễn Trần Vũ Hoàng Kinh Thánh III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        26 Matta Nguyễn Thị Nguyệt Hà Kinh Thánh III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        27 Phaolô Lưu Văn Bình Kinh Thánh III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        28 Cécilia Nguyễn Thị Nhật Tiên Kinh Thánh III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        29 Giacôbê Nguyễn Văn Tiên Kinh Thánh III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        30 Gioan Baotixita Võ Thiên Ân Kinh Thánh III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        31 Têrêxa Đinh Phạm Ái Linh Kinh Thánh II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        32 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo Kinh Thánh II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        33 Magarita Phạm Nguyên Sa Kinh Thánh II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        34 Luy Nguyễn Văn Trường Kinh Thánh II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        35 Anphongsô Trần Quốc Việt Kinh Thánh II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        36 Antôn Nguyễn Ngọc Đức Kinh Thánh II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        37 Maria Trần Thị Minh Thư Kinh Thánh II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        38 Êlisabeth Nguyễn Thị Ngân Sa Kinh Thánh II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        39 Maria Hà Hoài Thư Kinh Thánh II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        40 Simon Nguyễn Đức Lưu Kinh Thánh II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        41 Giuse Lê Nhật Tân Kinh Thánh I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        42 Matta Lê Tu Na Kinh Thánh I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        43 Mercilina Võ Thị Nhật Linh Kinh Thánh I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        44 Philipphê Nguyễn Hậu Kinh Thánh I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        45 Micae Hà Tuấn Kiệt Kinh Thánh I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        46 Antôn Nguyễn Đình Văn Kinh Thánh I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        47 Anna Ngô Ngọc Mai Phương Kinh Thánh I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        48 Têrêxa Lưu Trà Nhật Quỳnh Kinh Thánh I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        49 Isave Đặng Thị Mỹ Tâm Kinh Thánh I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        50 Gioan Baotixita Phạm Minh Quân Kinh Thánh I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        51 Phêrô Nguyễn Văn Nhân Căn Bản III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        52 Anna Trần Thị Thu Giang Căn Bản III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        53 Marcellina Trương Thị Thảo Nguyên Căn Bản III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        54 Phanxicô Hồ Văn Duy Tùng Căn Bản III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        55 Phaolô Diệp Thế Bảo Căn Bản III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        56 Anna Nguyễn Thị Xuân Nhật Căn Bản III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        57 Catarina Quách Thảo Viên Căn Bản III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        58 Isave Ngô Nguyễn Như Quỳnh Căn Bản III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        59 Giuse Nguyễn Ngọc Dân Căn Bản III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        60 Maria Trần Thị Hồng Huệ Căn Bản III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        61 Anna Lê Thùy Bảo Trâm Căn Bản II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        62 Phao lô Huỳnh Tấn Tin Căn Bản II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        63 Giuse Nguyễn Duy Bình Căn Bản II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        64 Giuse Trần Tuấn Kiệt Căn Bản II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        65 Gioan Baotixita Huỳnh Anh Pha Căn Bản II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        66 Anna Ngô Minh Trang Căn Bản II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        67 Anna Võ Thị Cẩm Ly Căn Bản II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        68 Cécilia Đoàn Thanh Trúc Căn Bản II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        69 Maria Dương Thị Thùy Trang Căn Bản II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        70 Giuse Lê Quang Trường Căn Bản II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        71 Têrêxa Nguyễn Hoàng Nghi Dung Căn Bản I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        72 Đôminicô Nguyễn Khánh Duy Căn Bản I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        73 Catarina Nguyễn Thị Thùy Trâm Căn Bản I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        74 Maria Mađalêna Trần Gia Ân Căn Bản I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        75 Matta Trương Thị Thảo Nguyên Căn Băn I

A

Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        76 Isave Hồ Hoàng Châu Căn Bản I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        77 Maria Trần Thị Vũ Duyên Căn Bản I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        78 Maria Mađalêna Phạm Thị Trúc Khanh Căn Bản I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        79 Đôminicô Phạm Nguyễn Trường Khanh Căn Bản I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        80 Antôn Nguyễn Thành Đạt Căn Bản I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        81 Antôn Nguyễn Trần Vũ Huy Sơ Cấp II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        82 Giuse Võ Chí Kiệt Sơ Cấp II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        83 Matta Nguyễn Thị Kim Ngân Sơ Cấp II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        84 Anna Nguyễn Kim Thư Sơ Cấp II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        85 Phêrô Đinh Ngọc Tín Sơ Cấp II A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        86 Matta Đoàn Thị Kim Ngân Sơ Cấp II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        87 Êlisabeth Nguyễn Trần Thảo My Sơ Cấp II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        88 Êlisabeth Lê Như Bình Sơ Cấp II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        89 Phêrô Phạm Nguyễn Nhật Huy Sơ Cấp II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        90 Maria Võ Kiều Anh Sơ Cấp II B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        91 Maria Nguyễn Ngô Thục Trân Sơ Cấp I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        92 Têrêxa Đinh Thị Minh Hiền Sơ Cấp I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        93 Giuse Trần Thiên Ân Sơ Cấp I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        94 Simon Phạm Cảnh Châu Sơ Cấp I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
        95 Anna Đỗ Trần Thanh Vân Sơ Cấp I A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
        96 Rôsa Trần Gia Phúc Sơ Cấp I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
        97 Maria Mađalêna Văn Ngọc Linh Đan Sơ Cấp I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
        98 Têrêxa Phạm Nữ Quỳnh Như Sơ Cấp I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
        99 Giuse Hồ Hoàng Thái Sơ Cấp I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
      100 Anna Nguyễn Ngọc Hoài My Sơ Cấp I B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
      101 Isave Lưu Thị Tố Uyên Đồng Cỏ Non III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
      102 Anna Nguyễn Thị Oanh Tiên Đồng Cỏ Non III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
      103 Giuse Trần Quang Hùng Đồng Cỏ Non III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
      104 Giuse Nguyễn Đình Tiến Đồng Cỏ Non III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
      105 Philipphê Nguyễn Lê Danh Đồng Cỏ Non III A Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC
      106 Simon Phạm Thành Danh Đồng Cỏ Non III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải I trong năm học 2016 – 2017 I
      107 Mônica Nguyễn Lưu Tố Uyên Đồng Cỏ Non III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải II trong năm học 2016 – 2017 II
      108 Marria Phạm Phương Ngân Đồng Cỏ Non III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải III trong năm học 2016 – 2017 III
      109 Phanxicô Nguyễn Hiếu Đồng Cỏ Non III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Hạnh Kiểm trong năm học 2016 – 2017 HK
      110 Matta Nguyễn Đặng Tường Vy Đồng Cỏ Non III B Đã chuyên cần học giáo lý, cố gắng rèn luyện đạo đức và đạt giải Chuyên Cần trong năm học 2016 – 2017 CC

 

Kết thúc buổi lễ là đôi dòng dặn dò của cha quản xứ đối với các em học viện, cũng như với quý giảng viên. Cuối cùng, ngài ban phép lành bế mạc đêm văn nghệ phát thưởng giáo lý.

Xin được chia sẻ một số hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông.

Leave a Reply