Giới Thiệu Quỹ “Cao Rao Danh Mẹ Trà Kiệu” Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Cập Nhật Quỹ “Cao rao danh Mẹ Trà Kiệu” lần 1

Kính thưa quí ông bà và anh chị em,

Quỹ “Cao rao danh Mẹ Trà Kiệu” đã nhận được 520usd của “Một ngưòi con của Mẹ Trà Kiệu”, gởi cho quỹ để cao rao danh Mẹ qua việc trao tặng tập sách “Đi Tìm Đức Mẹ Trà Kiệu”.

Trakieu.net qui đổi 520 usd thành 12.064.000đvn tương ứng có 400 tập sách để biếu tăng.

Chúng tôi đã thực hiện việc biếu tặng như sau:

– Tặng cho tham dự viên cuộc hội thảo chuyên đề về Đức Mẹ Trà Kiệu 240 tập.

– Tặng cho cha tân quản xứ Trà Kiệu 80 tập, để ngài biếu tặng cho khách hành hương.

– Tặng cho anh em thân hữu đã góp công góp sức thực hiện tập sách 30 tập.

– Tặng cho bà con TK tại Bảo Lộc Lâm Đồng 10 tập.

 Tổng cọng sách đã tặng là 360 tập.

Hiện còn 40 tập dự định để tặng cho bà con TK ở xa quê hương.

Như vậy đợt đầu chúng tôi nhận được số tiền tương ứng 400 tập sách, của lòng thơm thảo của một người con Mẹ Trà Kiệu, và cũng đã biếu tặng gần hết. Chúng tôi chân thành cám ơn “Một ngưòi con của Mẹ Trà Kiệu”, đã đồng hành với chúng tôi trên bước đường cao rao danh Mẹ TK của chúng ta. Xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa ban cho ân nhân và gia đình mọi sự an lành hồn xác.

Nếu có ân nhân nào có lòng hảo tâm với Mẹ thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc “Cao rao danh Mẹ Trà Kiệu” qua việc tặng sách ĐTĐMTK.

Chúng tôi kính chào quí ông bà và anh chị em, cách riêng xin cám ơn “Một ngưòi con của Mẹ Trà Kiệu”.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưói thế cho thiện tâm”.

Trà Kiệu ngày 15.12.2020.

   Trakieu.net kính báo

Leave a Reply