Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 25/10 – 01/11/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 25/10 – Chúa Nhật,01/11/2020) I. Phụng Vụ 1. Trong thời gian tới có các Cha trong giáo phận sẽ thuyên chuyển. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha và quý giáo xứ […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 18 – 25/10/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 18/10 – Chúa Nhật, 25/10/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Trong thời gian tới có các Cha trong giáo phận sẽ thuyên chuyển. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha và quý […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 04 – 11/10/2020

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 04/10 – Chúa Nhật, 11/10/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Sáng hôm nay, Chúa Nhật đầu tháng, việc rửa tội cho trẻ nhỏ bắt đầu lúc 07g00. Xin quý phụ huynh có con em rửa tội lưu […]

Chia Sẻ Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Hình ảnh và clip Thánh lễ kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, 11/9/2020.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh và clip Thánh lễ trực tuyến kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (11/9/1885 – 11/9/2020) do Đức Cha Giuse chủ tế, để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện cho đoàn chiên của Mẹ ở khắp nơi luôn được Bình An trước sóng […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 27/9 – 04/10/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 27/9 – Chúa Nhật,04/10/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Thánh lễ nhất, Chúa Nhật hôm nay, 27/9/2020, giáo xứ có 36 em Rước Lễ Lần Đầu. Anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các em. 2. […]