Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 19 – 26/5/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 19/5  – Chúa Nhật, 26/5 /2019 ) I. PHỤNG VỤ 1. Thứ Sáu tuần này, 24/5/2019, Lễ bổn mạng nhà thờ núi với tước hiệu: “Đức Bà phù hộ các giáo hữu”. Xin anh […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 05/5 – 12/5/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 05/5 Chúa Nhật, 12/5/2019 ) I. PHỤNG VỤ 1. Thứ Năm tuần này có lễ phiên tại Phú Nham. 2. Chúa Nhật tuần tới, 12/5/2019, giáo xứ Xuân Thanh chầu lượt. Trong tinh thần […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 28/4 – 05/5/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                             THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 28/4 – Chúa Nhật, 05/5/2019 ) I. PHỤNG VỤ 1. Chúa Nhật hôm nay, lễ bổn mạng của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Trà Kiệu chúng ta. Anh chị em hiệp […]