Chia Sẻ Giáo Phận Đà Nẵng

Thư Mục Vụ Gửi Dân Chúa GP Đà Nẵng Trong Bối Cảnh Dịch Bệnh Covid-19 Tái Bùng Phát

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời THƯ MỤC VỤ GỬI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 TÁI BÙNG PHÁT Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế  Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 26/7 – 02/8/2020.

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 26/7 – Chúa Nhật,02/8/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Hôm nay, 26/7/2020, Phụng vụ kính nhớ Chân phước Anrê Phú Yên, Bổn mạng của anh chị em giảng viên giáo lý. Xin anh chị em sốt sắng […]

Chia Sẻ Trà Kiệu Media TTTM Trà Kiệu

Album nhạc Đức Mẹ Trà Kiệu của linh mục Thiên Mĩ Quốc, SDB.

Trong dịp mừng Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra nơi đây để cứu giúp con dân xứ Trà thoát khỏi phong trào bách đạo của quân Văn Thân vào dịp tháng 9/1885, xin được chia sẻ cùng mọi người 02 album nhạc của linh mục Thiên Mĩ […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 12 – 19/7/2020

    GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 12/7 – Chúa Nhật, 19/7/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Trong chương trình Năm Thánh, sáng thứ Bảy tuần này, 07g30, ngày 18/7/2020, Quý tu sĩ nam nữ trong toàn Giáo Phận sẽ về hành hương […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 05 – 12/7/2020

     GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 05/7 – Chúa Nhật, 12/7/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Trong tuần này, chiều thứ Hai, 06/7 – chiều thứ Sáu, ngày 10/7/2020, Quý Cha trong toàn giáo phận sẽ về TTMV tĩnh tâm năm nên […]