Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 27/10 – 03/11/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 27/10 Chúa Nhật, 03/11/2019) I. PHỤNG VỤ: 1. Là một giáo xứ toàn tòng, gần nhà thờ và mỗi ngày có ít nhất hai Thánh lễ, mong anh chị em tranh thủ để tham […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 20 – 27/10/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 20/10 – Chúa Nhật, 27/10 /2019) I. PHỤNG VỤ: 1. Là một giáo xứ toàn tòng, gần nhà thờ và mỗi ngày có ít nhất hai Thánh lễ, mong anh chị em tranh thủ […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 13 – 20/10/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 13/10 Chúa Nhật, 20/10/2019) I. PHỤNG VỤ: 1. Trong tuần này, 17g30, ngày thứ Năm, ngày 17/10/2019 có lễ tại giáo họ Lộc Đông. 2. Trong tuần này, thứ Sáu, ngày 18/10/2019, lễ Thánh […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 29/9 – 06/10/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 29/9 – Chúa Nhật, 06/10 /2019) I. PHỤNG VỤ: 1. Sáng hôm nay, Chúa Nhật 29/9/2019, Thánh lễ bổn mạng của Đội Kèn Tây và Ban Trật Tự giáo xứ (Thiên thần Micae). Trong […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 22 – 29/9/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                     THÔNG BÁO <<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>  (Chúa Nhật, 22/9 – Chúa Nhật, 29/9/2019) I. PHỤNG VỤ: 1. Trong thời gian gần đây, anh chị em khá lơ là trong việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Mong anh chị em cố […]