Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 17 – 24/01/2021

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong Giáo xứ (Chúa Nhật, 17/01/2021– Chúa Nhật, 24/01/2021) I. PHỤNG VỤ 1. Thứ Năm, ngày 21/01/2021, lúc 9g00, Lễ giỗ lần thứ 33 Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi và Nghi Thức Giao Nhận Quản Xứ Mới, do Đức […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 10 – 17/01/2021

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong Giáo xứ (Chúa Nhật, 10/1/2021– Chúa Nhật, 17/1/2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Chiều Thứ Bảy tuần này, lúc 16g00 có thánh lễ cưới tại Nhà Nguyện Giáo họ Chiêm Sơn, nên không có thánh lễ tại Đài Mẹ. II. SINH HOẠT: 1. […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 03 – 10/01/2021

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong Giáo xứ (Chúa Nhật, 03/01/2021– Chúa Nhật, 10/01/2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Thứ Năm, ngày 07/01/2021, giỗ 4 năm cha cựu quản xứ An-tôn Nguyễn Trường Thăng, xin cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 25/10 – 01/11/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 25/10 – Chúa Nhật,01/11/2020) I. Phụng Vụ 1. Trong thời gian tới có các Cha trong giáo phận sẽ thuyên chuyển. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha và quý giáo xứ […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 18 – 25/10/2020

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                                    THÔNG BÁO Các sinh hoạt trong giáo xứ (Chúa Nhật, 18/10 – Chúa Nhật, 25/10/2020) I. PHỤNG VỤ 1. Trong thời gian tới có các Cha trong giáo phận sẽ thuyên chuyển. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha và quý […]