Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 01/8 – 07/8/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần (Chúa Nhật, 01.8.2021 – Thứ bảy, 07.8.2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Thánh Lễ trực tuyến trong tuần:         + Từ Chúa Nhật đến thứ sáu: Lúc 04h45, tại Nhà thờ Giáo xứ;         + Thứ bảy, […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 25 – 31/7/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần (Chúa Nhật, 25.7.2021 – Thứ bảy, 31.7.2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Thánh Lễ trực tuyến trong tuần:         + Từ Chúa Nhật đến thứ sáu: Lúc 04h45, tại Nhà thờ Giáo xứ;         + Thứ bảy, […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 18 – 24/7/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần (Chúa Nhật, 18.7.2021 – Thứ bảy, 24.7.2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Thánh Lễ trong tuần: Vì dịch bệnh khá phức tạp, nên số lượng tham dự Thánh Lễ không quá 50 người. Xin ngồi giãn cách, […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 11 – 17/7/2021

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần (Chúa Nhật, 11.7.2021 – Thứ bảy, 17.7.2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Thánh Lễ trong tuần:         – Thứ ba, 13.7.2021:                 + 04h45 sáng, Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Phái Nam;                 + 12h00 trưa, có […]

Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 04 – 10/7/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNGGIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU THÔNG BÁO Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần (Chúa Nhật, 04.7.2021 – Thứ bảy, 10.7.2021) I. PHỤNG VỤ: 1. Thánh Lễ trong tuần bình thường:          + Sáng thứ tư, lúc 05h00: Có Thánh Lễ tại Nhà thờ Chiêm Sơn và chiều thứ năm, […]