TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Giáo Xứ Trà Kiệu thăm viếng người ngoài Công Giáo và chầu lượt 1972

Giáo Xứ Trà Kiệu mở chiến dịch thăm viếng người ngoài Công Giáo. (Trà Kiệu) – Trong dịp Xuân Nhâm Tý, ngày mồng 3 Tết, hội đồng giáo xứ đã tổ chức đi thăm viếng Tôn giáo bạn tại đình Ngũ Xã Hoàn Châu (Chùa xã giáo hội Phật Giáo xã Xuyên Hiệp) cách đồi […]

TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Danh sách Hội Đồng Giáo Xứ Trà Kiệu 1971

Danh sách Hội Đồng Giáo Xứ Trà Kiệu 1971 1. Phêrô Lê Văn Tập                Chủ tịch 2. Giacôbê Nguyễn Viết Trung            Đệ I phó ct 3. Giuse Cao Đức Phong          Đệ II phó ct 4. Gioan B. Phạm Văn Tánh    Thơ ký 5. Philip Lê Năm Giảng                       Thủ quỷ 6. […]