Giới Thiệu Quỹ “Cao Rao Danh Mẹ Trà Kiệu” Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Cập Nhật Quỹ “Cao rao danh Mẹ Trà Kiệu” lần 1

Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Quỹ “Cao rao danh Mẹ Trà Kiệu” đã nhận được 520usd của “Một ngưòi con của Mẹ Trà Kiệu”, gởi cho quỹ để cao rao danh Mẹ qua việc trao tặng tập sách “Đi Tìm Đức Mẹ Trà Kiệu”. Trakieu.net qui đổi 520 usd thành 12.064.000đvn […]

Giới Thiệu Quỹ “Cao Rao Danh Mẹ Trà Kiệu” Tâm Thư và Kêu Gọi Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Quỹ “Cao Rao Danh Mẹ Trà Kiệu”

QUỸ “CAO RAO DANH MẸ TRÀ KIỆU” Kính thưa quí ông bà và anh chị em, Nhân dịp mừng “Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu” lần đầu tiên, kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ đã hiện ra tại Trà Kiệu (1885-2020), năm 2018 chúng tôi đã tái bản tập sách “Linh Địa Trà Kiệu” để […]