Tâm Thư và Kêu Gọi Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lời Ngỏ Về “Những Tâm Tình Tạ Ơn Mẹ Trà Kiệu”

Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu Ban Biên Tập Kỷ Yếu 135 năm Đức Mẹ Trà Kiệu                                             LỜI  NGỎ                     VỀ  “NHỮNG TÂM TÌNH TẠ ƠN MẸ TRÀ KIỆU”         Kính thưa quí Ông Bà và Anh chị em. Ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2020, Giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà […]