Giới Thiệu Tin Tức TTTM Trà Kiệu Về Chúng Tôi

Gặp mặt và Thánh lễ tạ ơn cuối năm Canh Tý 06/02/2021

Như thông lệ, sau một năm, nhất là Canh Tý 2020 với rất nhiều biến động cả nhân tai và thiên tai, anh em TraKieu.net đã cuộc gặp mặt cuối năm tại Đất Mẹ Trà Kiệu, để nhìn lại một năm đã qua, tạ ơn Chúa, Mẹ Trà Kiệu, tất cả quý ân thân nhân […]