Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thư Mời Gọi Sáng Tác Về Đức Mẹ Trà Kiệu

Kính thưa quý Cha, quý phó tế và quý cộng đoàn dòng tu Nhân kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu, Tòa Ân Giải Tối Cao đã chấp thuận cho Giáo phận Đà Nẵng mở Năm Thánh Mẫu Trà Kiệu, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 11/09/2020. Để cổ võ lòng yêu […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Cha Antôn Đinh Văn Long nhận quyết định phụ tá giáo xứ TTTM Trà Kiệu

Như Tòa Giám Mục đã thông báo về việc thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận, chiều thứ Bảy hôm nay – 28/9/2019, trước khi bắt đầu Thánh lễ trên đồi Bửu Châu, cha Tổng Đại Diện Bonaventura đã công bố quyết định bổ nhiệm cha Antôn Đinh Văn Long – tân linh mục […]