Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Chầu Đền Tạ Thánh Thể Cầu Xin Đại Dịch Sớm Chấm Dứt

Kể từ khi Đức Cha giáo phận ra thông báo tạm hoãn các cuộc hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu vào thứ Bảy hàng tuần trong dịp mừng Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, đoàn chiên xứ Trà vẫn đều đặn cùng với các vị mục tử đáng kính của mình kiệu […]

Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Bổn mạng giáo họ Phú Nham, ca đoàn Truyền Tin – lễ Truyền Tin, 25/3/2020

Mở đầu Thánh lễ chiều nay tại giáo họ Phú Nham, cha Antôn nhắc nhớ cộng đoàn về biến cố Truyền Tin để nhớ về mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa chấp nhận làm người để cứu chuộc và đồng hành, nâng đỡ mỗi người chúng ta. Ngài chia sẻ: giữa thời điểm bất an […]