Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Cha Antôn Đinh Văn Long nhận quyết định phụ tá giáo xứ TTTM Trà Kiệu

Như Tòa Giám Mục đã thông báo về việc thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận, chiều thứ Bảy hôm nay – 28/9/2019, trước khi bắt đầu Thánh lễ trên đồi Bửu Châu, cha Tổng Đại Diện Bonaventura đã công bố quyết định bổ nhiệm cha Antôn Đinh Văn Long – tân linh mục về làm phụ tá giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu (TTTM) Trà Kiệu. Cha Tổng gởi gắm cha Antôn cho cha Goan – Giám Đốc TTTM Trà Kiệu, quý nữ tu 02 dòng Mến Thánh Giá và Phaolô, Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa nơi đây: xin hãy đón nhận cha Antôn như một người con và xin nâng đỡ, đồng hành cùng với ngài trong những ngày đầu đời linh mục để ngài góp phần xây dựng TTTM Trà Kiệu ngày càng phát triển về mọi mặt, cũng như để những ngày đầu đời linh mục của ngài sẽ là những dấu ấn đẹp, bình an và khó phai. Cuối cùng, cha Tổng cảm ơn cha Gioan và cộng đoàn đã đón nhận người anh em linh mục này và không quên gởi tiếp lời: linh mục cũng là con người như bao người khác, nếu cha tân phụ tá có gì khiếm khuyết, bất toàn, mong cộng đoàn hãy yêu thương mà bỏ qua cho cha mới.

Tiếp lời cha Tổng, cha sở Goan ngỏ lời cảm ơn về sự hiện diện của cha Tổng trong Thánh lễ hôm nay cũng như việc công bố quyết định bổ nhiệm cha tân phụ tá. Điều này cho thấy sự yêu thương, quan tâm kịp thời của giáo phận đối với giáo xứ TTTM Trà Kiệu. Cha Gioan xin cha Tổng và các đấng bề trên tiếp tục đồng hành và cầu nguyện cho giáo xứ nhà. Sau đó, cha Gioan có đôi lời với cha tân phụ tá Antôn: trong những ngày đầu đời linh mục, chắc chắn cha Antôn có nhiều bận tâm, thao thức riêng của mình. Công việc mục vụ tại đây cũng giống như bao xứ khác, nhưng còn có thêm việc mục vụ hành hương. Hy vọng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cha Antôn sẽ cộng tác tích cực với cha sở và HĐMV để phục vụ Giáo hội. Về phần mình, cha Gioan đoan chắc sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cha tân phụ tá hoàn thành công việc mục vụ cách tốt đẹp nhất. Sau đó, giáo xứ dâng lên cha Tổng và cha Antôn những đóa hoa để tỏ lòng biết ơn đối với các ngài.

Từ những tâm tình của cha Tổng và cha sở Gioan, cha tân phụ tá đã gởi lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse trong tình cha chung đã bổ nhiệm ngài về đây. Ngài cảm ơn cha Tổng đại diện đã luôn đồng hành với ngài từ khi bước vào Trung Tâm Mục Vụ giáo phận và bây giờ đưa ngài đến tận nơi đây. Ngài cảm ơn cha sở Gioan đã đón nhận ngài để có cơ hội được mục vụ nơi đất Mẹ linh thiêng. Cha Antôn xin quý cha tiếp tục nâng đỡ và đồng hành cùng với ngài trong sứ vụ mới và nếu có những thiếu sót nơi bản thân, ngài tin rằng với lòng bao dung của quý cha, cùng với ơn Chúa giúp ngài sẽ thi hành sứ mạng mục tử được trọn vẹn. Cha Antôn không quên ngỏ lời cảm ơn đến quý sơ, cộng đoàn phụng vụ đã hiện diện trong Thánh lễ chiều nay và xin mọi người tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài. Sau đó Thánh lễ bắt đầu do cha Antôn chủ tế với ý lễ cầu bình an cho giáo xứ.

Trong bài giảng của mình, cha Tổng Đại Diện đã nhấn mạnh đến câu Lời Chúa: “…hãy lắng tai và nghe cho kỹ…” để nhắc nhở mỗi người biết nhận ra đâu là Thánh ý của Thiên Chúa mà thi hành, đừng để ý riêng của mỗi người lấn át ý định của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ củng cố niềm tin của mỗi chúng ta để biết sống như Mẹ: luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, để đời mình sẽ luôn được bình an và hạnh phúc, dẫu nhiều khi trong cuộc đời có những lúc trái ý.

Xin được mượn lời trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô để cầu chúc cho cha tân phụ tá Antôn luôn là mục tử như lòng Chúa mong ước: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.”

Trà Kiệu, 28/9/2019

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply