Về Chúng Tôi

Chào Thăm Cha Tân Quản Xứ, Phó Xứ và Thầy Giúp Xứ

                       Kính thưa quý Ông bà và anh chị em Trà Kiệu xa quê,

 

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều điện thư, điện thoại của quý vị hỏi chúng tôi : Vì sao chưa thấy đưa tin gì về Cha tân quản xứ Trà Kiệu – Nghe tin Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu được tách riêng ra khỏi Giáo xứ Trà Kiệu, có việc đó hay không ?

Kính thưa quý vị.

Trước hết, chúng tôi chậm đưa tin về Cha tân quản xứ Trà Kiệu là vì chúng tôi còn chờ đợi ngày nhậm chức của Cha tân phó xứ, đồng thời chúng tôi cũng chờ cho Cha tân quản xứ “an cư”, thích nghi với môi trường sống mới, để đến chào thăm Cha và xin cha cho biết kế hoạch và đường hướng mục vụ trong những ngày sắp đến, để thông báo cho đầy đủ và chính xác.

Vì thế, vào lúc 10 giờ ngày 25-10-2014, anh em chúng tôi gồm có 5 người, đã đến nhà xứ để chào thăm Cha. Sau phần chào thăm và cám ơn Cha đã vâng lời Bề trên về đảm nhận công việc chăn dắt đoàn chiên Trà Kiệu chúng con. Anh em chúng tôi đã trình bày với Cha tất cả những gì mà anh em chúng tôi đã, đang và sẽ làm cho Thiên Chúa, cho Mẹ Trà Kiệu, cho Giáo hội và cách riêng cho giáo xứ quê hương Trà Kiệu thân yêu, với tinh thần dấn thân của một người giáo dân (được đào luyện nơi Nhà Chúa), thời hậu Công đồng Vaticano II, với tinh thần của một người con của giáo xứ, của tiền nhân Trà Kiệu.

Cha tân quản xứ đã tiếp chúng tôi trong tinh thần cỏi mở, vui vẻ và đồng chia sẻ những vấn đề đáng quan tâm. 

Và hôm nay chúng tôi cũng xin trân trọng kính giới thiệu với quý Ông bà và anh chị em Trà Kiệu tha hương:

 

Cha tân quản xứ Trà Kiệu kiêm quản nhiệm TT TMTK là Cha Gioan NGUYỄN VĂN HOÀNG, sinh ngày 02-5-1967; tại Giáo xứ Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chịu chức Linh mục ngày 22-6-2001. Trước khi về Giáo xứ Trà Kiệu, Ngài là cha quản xứ Phú Thượng, hạt Hòa Vang.

 

Cha tân phó xứ là Cha Phaolo Hồ Quang Phúc, sinh ngày 12-01-1975 tại Giáo xứ Bình Phong, tỉnh Quảng Nam. Cha chịu chức linh mục ngày 3-8-2013. Trước đây cha phụ trách ơn goi taiTMMV GP.

 

Thầy xứ mới là thầy F.X Lê Dông Nhật, gốc Giáo xứ Gia Phước. Thầy vừa mới mãn khoá Đại Chủng Viện và đang đi thực tập Mục vụ trước khi phong chức.

 Xin quý Ông bà và anh chị em cầu nguyện, hiệp thông và giúp đỡ cho các Ngài hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Chúa đã giao phó, để các Ngài cũng vững tay CHÈO, quyết chí CHỐNG và nhiệt tâm CHĂN như gương của Đức Thánh Cha Francis của chúng ta vậy.

 

Leave a Reply