Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Chầu lượt 2019

Theo sự phân công của giáo phận, ngày Chúa nhật lễ Lá hôm nay – 14/4/2019, giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu đã thay mặt cho toàn giáo phận nhà chầu Thánh Thể Chúa. Từ sau Thánh lễ thiếu nhi, Ban Giáo lý cùng các em thiếu nhi đã cử hành giờ chầu của mình. Sau đó trong tinh thần hiệp thông, giáo xứ Hòa Lâm, Xuân Thạnh tiếp tục phiên chầu và lần lượt theo sau là các giáo khóm Đông, Tây, Nam, Bắc.

Với những giờ chầu ngắn ngủi cùng với tâm tình tôn thờ, tạ ơn, phó thác nơi mỗi người, nguyện xin Chúa thương ban cho Giáo Hội vượt qua những khó khăn, thách thức để vững vàng bước trên con đường Chúa muốn. Xin được chia sẻ vài tấm hình để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply