Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh, 09/4/2023

Sáng sớm hôm nay – Chúa Nhật Phục Sinh, đông đảo cộng đoàn dân Chúa nơi đất Mẹ quy tụ bên quý cha phụ tá hân hoan cử hành Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Ki-tô. Đối với người vô thần, thì ngôi mộ là điểm tận cùng của một kiếp người, nhưng với Chúa Giê-su, Người đã biến ngôi mộ là điểm cuối của đời người trở thành cửa ngõ dẫn vào cõi trường sinh, biến đau thương của sự chết thành niềm hoan lạc của Ngày Phục Sinh. Người đã bật tung cửa mồ sống lại, đẩy lùi quyền lực sự chết đang bao trùm thế giới, biến ngày cuối của kiếp sống trần gian trở thành ngày thứ nhất trong đời sống mới.

Trong bài giảng của mình, cha phụ tá Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ về ý nghĩa của tảng đá lấp ngôi mộ Chúa trong Tin Mừng Phục Sinh của Đức Ki-tô, đó là nó không chỉ là sự ngăn cách giữa người sống và người chết, mà còn là biểu tượng của sự xa cách giữa con người với nhau. Tảng đá đó có thể là tính tự kiêu xem mình hơn người khác, nó có thể là sự ích kỷ, tham lam, thờ ơ với tha nhân, nó có thể là sự hận thù, ghen ghét, không tha thứ cho nhau, hoặc là sự cố chấp không mở lòng ra để đối thoại và đón nhận nhau. Những tảng đá đó chia cắt, ngăn cản con người đến với nhau và gây ra sự chia rẻ, hiệp nhất trong cộng đoàn. Từ đó, cha Giuse mời gọi mỗi người hãy biết lăn tảng đá của tự kiêu đi để sự khiêm nhường được tỏ lộ, hãy lăn tảng đá của sự tham lam đi để cho sự sẻ chia được xuất hiện, hãy lăn tảng đá của sự khinh thường đi để cho sự yêu thường được tỏ bày, hãy lăn tảng đá của sự giận hờn để sự tha thứ được tỏ lộ. Nhưng để mỗi người có thể lăn những tảng đá đó ra khỏi cõi lòng mình, cha Giuse mời gọi mỗi người hãy để Đức Ki-tô Phục Sinh chạm đến cõi lòng mình, hãy phó thác những tảng đá đó cho Ngài, để sự sống mới của Ngài tràn ngập trong cuộc đời của chúng ta. Có như vậy mỗi người sẽ có được Niềm Vui Phục Sinh và hân hoan bước theo Ngài loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Alleluia.  

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông:

Trà Kiệu, 09/4/2023

Ephrem Huy

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply