Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Chúa nhật lễ lá, 02/4/2023

Sáng sớm hôm nay – Chúa Nhật Lễ Lá, đoàn chiên đất Mẹ cùng quây quần với vị mục tử đáng kính nơi tiền đường nhà thờ Chính để tưởng niệm cuộc vào thành Giê-ru-sa-lem long trọng của Chúa Giê-su trước khi Người chịu khổ hình và chịu chết. Qua đó, cộng đoàn phụng vụ tỏ lòng tôn kính Chúa Ki-tô là Vua, cũng như chiêm nghiệm về sự đau khổ qua cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mỗi người cùng hiệp thông và cầu nguyện:

Trà Kiệu, 02/4/2023

Photo Thông

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:418505371094'.

Leave a Reply