Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Chương Trình Tết Đinh Dậu 2017

 

NGÀY

CỬ HÀNH

NƠI

THỜI GIAN

Ba Mươi Tết

(Thứ Sáu, 27/01)

Thánh Lễ GIAO THỪA

Nhà thờ Chính

21 giờ 30 phút

Mồng Một Tết

(Thứ Bảy, 28/01)

CẦU BÌNH AN NĂM MỚI

Nhà thờ Chính

04 giờ 45 phút

Giáo Họ Chiêm Sơn

07 giờ 00 phút

Giáo họ La Tháp

09 giờ 00 phút

Giáo họ Phú Nhuận

14 giờ 30 phút

Nhà thờ Núi

16 giờ 00 phút

Mồng Hai Tết

(Chúa Nhật, 29/01)

CẦU CHO ÔBTT

Nhà thờ Chính

04 giờ 45 phút

Giáo họ Chiêm Sơn

05 giờ 00 phút

Nghĩa trang Cửa Hẫn

07 giờ 00 phút

Nghĩa trang Đồng Quảng

07 giờ 00 phút

Mồng Ba Tết

(Thứ Hai, 30/01)

THÁNH HÓA CÔNGVIỆC

Nhà thờ Chính

04 giờ 45 phút

Nhà thờ Núi

16 giờ 00 phút

                                                                                                     Trà Kiệu, ngày 29  tháng 12 năm 2017

                                                                                                                    Linh Mục Quản Xứ

 

                                                                                                                    Gioan. Nguyễn Văn Hoàng

 

Leave a Reply