Trà Kiệu Video Collection

Đại Hội Trà Kiệu 2011

Đại Hội Cung Nghinh Đức Mẹ Trà Kiệu 2011

 

Clip 1

{youtube}LkKqIkEIxA8{/youtube}

Clip 2

{youtube}idoCuR1Urvk{/youtube}

Clip 3

{youtube}a78QbFiE7vQ{/youtube}

Clip 4

{youtube}p5AzyNQk71A{/youtube}

Clip 5

{youtube}M8i-U6tnNHk{/youtube}

Clip 6

{youtube}0BUlnP5pq_U{/youtube}

Clip 7

{youtube}BowsjNfBM3I{/youtube}

Clip 8

{youtube}L1zJG3gC6tg{/youtube}

Clip 9

{youtube}2Ity5o9wsJ4{/youtube}

Clip 10

{youtube}P8X030HOUKI{/youtube}

Clip 11

{youtube}x9QQCUFjBsA{/youtube}

Clip 12

{youtube}c4J8z-OTjJc{/youtube}

Clip 13

{youtube}tJixENImrWw{/youtube}

Clip 14

{youtube}tUPzg8VBbj0{/youtube}

hết

Leave a Reply