20160325-IMG_7120.jpg - 281.02 kb
TTTM Trà Kiệu

Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Cử Hành Thứ Sáu Tuần Thánh 25/3/2016

Thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa cùng tham dự Lễ Đèn nhì lúc 04h45 với các gẫm tiếp theo:

–          Gẫm thứ sáu: Ban đại diện giáo khóm Tây.

–          Gẫm thứ bảy: Ban đại diện giáo họ Lộc Đông.

–          Gẫm thứ tám: Gia đình Lòng Chúa Thương Xót.

–          Gẫm thứ chín: Ban Đọc Sách.

–          Gẫm thứ mười: Ban Giáo lý

16h30, dưới sự dẫn dắt của Ban Giáo Lý, cộng đoàn dân Chúa tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Ki-tô qua phần diễn nguyện 14 chặng đàng Thánh Giá, trước tiền đường nhà thờ Chính. Được tận mắt thấy Chúa phải trải qua đau khổ, bị quân dữ đánh đập một cách tàn nhẫn, phải vấp ngã 3 lần vì kiệt sức, đau đớn khi nhìn thấy Mẹ… mỗi người như thổn thức cùng với nỗi đau của Chúa, để rồi từ cảm nghiệm đó, mỗi người như thấy thương Chúa hơn, yêu Chúa hơn và sẽ cố gắng chừa tội hơn.

Sau đó, cộng đoàn phụng vụ tiến về nhà thờ Chính để cử hành phụng vụ Lời Chúa. Sau phần chia sẻ Lời Chúa vắn tắt từ cha phó xứ F.X, cộng đoàn cùng hiệp ý với cha chủ tế trong 10 lời nguyện cầu cho:

  1.       Hội Thánh Công Giáo.
  2.       Đức Thánh Cha.
  3.       Mọi phẩm trật và mọi tín hữu trong Hội Thánh.
  4.       Các người Dự tòng.
  5.       Mọi Ki-tô hữu được hiệp nhất.
  6.       Người Do Thái.
  7.       Những người không tin Chúa Ki-tô.
  8.       Những người không tin Thiên Chúa.
  9.       Các vị lãnh đạo Chính quyền quốc gia.
  10. Những người gặp nhiều đau khổ, bất hạnh.

Tiếp đến là nghi thức Kính thờ Thánh Giá là phần chính yếu của việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa chiều hôm nay. Hôn kính chân tượng Chúa chịu nạn chịu trên Thánh Giá là dấu chỉ cho thấy chúng ta tin tưởng nơi tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su, một tình yêu có sức giải thoát  mọi tội lỗi và trao ban ơn cứu độ đời đời. Hôn kính Thánh Giá còn là dấu chỉ chúng ta tôn thờ Thánh Giá Chúa, nhìn nhận tội lỗi, quyết tâm chừa tội và chấp nhận vác thập giá đời mình bước theo Chúa Ki-tô trên đường tử nạn trong suốt cuộc đời chúng ta.

Thánh Giá được rước và đặt trước bàn thờ, sau đó quý cha, quý sơ và quý chức lần lượt tiến lên cung kính hôn chân Chúa. Cộng đoàn dân Chúa tiếp tục hôn kính chân Chúa sau khi cử hành các nghi thức tiếp theo.

Vì không cử hành trọng vẹn các Bí tích trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh: không có Thánh lễ vì muốn nói lên sự liên kết chặt chẽ và duy nhất giữa Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh. Vì thế, cộng đoàn phụng vụ tiếp tục tiến lên rước lễ với Mình Thánh Chúa đã được truyền phép trong Thánh lễ Tiệc ly của ngày thứ Năm hôm qua.

Sau lời nguyện chúc lành, cộng đoàn thinh lặng ra về. Thánh giá Chúa được đặt trước bàn thờ để cho những ai chưa hôn chân Chúa tiếp tục thể hiện tâm tình của mình với Đấng mình tôn thờ. 

 

 20160325-IMG_7120.jpg - 281.02 kb

 

IMG_4170.JPG - 249.19 kb

 

IMG_4194.JPG - 208.33 kb

 

IMG_4206.JPG - 258.04 kb

 

IMG_4209.JPG - 247.33 kb

 

IMG_4217.JPG - 226.15 kb

 

IMG_4221.JPG - 256.77 kb

 

IMG_4241.JPG - 230.78 kb

 

IMG_4244.JPG - 239.57 kb

 

IMG_4252.JPG - 287.72 kb

 

IMG_4264.JPG - 225.31 kb

 

IMG_4273.JPG - 230.16 kb

 

IMG_4279.JPG - 224.83 kb

 

IMG_4289.JPG - 249.95 kb

 

IMG_4293.JPG - 163.49 kb

 

IMG_4306.JPG - 200.54 kb

 

IMG_4312.JPG - 158.68 kb

 

IMG_4326.JPG - 218.55 kb

 

Leave a Reply