TTTM Trà Kiệu

Hoàn Thành Bờ Kè Thứ IV: Cám Ơn Bà Con Giáo Khóm Đông

Hôm nay, 05/9/2014, bờ kè thứ IV đã đươc hoàn thành nhờ vào lòng hăng say nhiệt thành của bà con Giáo khóm Đông. Một lần nữa xin cám ơn những tấm lòng hảo tâm va cách riêng bà con Giáo khóm Đông.

Xin mời xem vài hình ảnh dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và lớn tại đây:

 

 

Leave a Reply