TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Hướng đạo Công giáo hành hương Năm Thánh tại Trà Kiệu

@ Hướng đạo Công giáo hành hương Năm Thánh tại Trà Kiệu

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập Hướng Đạo Công giáo tại thị xã Đà Nẵng, Đạo Bắc Đẩu đã tổ chức trại hành hương Năm Thánh tại linh địa Trà Kiệu trong 2 ngày 18 và 19 tháng 8 năm 1973.

Ngoài việc sinh hoạt trại như dựng trại, thổi cơm, lửa trại, trò chơi, khảo sát địa phương, trên 150 trưởng Tráng sinh, Kha Sinh, Thiếu sinh đã có giờ tĩnh tâm trong đêm tối, xưng tội, viếng nhà thờ, hiệp dâng thánh lễ với mục đích hưởng nhờ ơn ích Năm Thánh.

Linh mục Đinh Duy Trinh, tuyên uý Đạo, linh mục Vũ Văn Trúc, Đinh Hương Lợi và Đỗ Văn Nguyên đã đến mừng lễ và giúp đỡ cho các Hướng Đạo sinh nếp sống tinh thần.

Cũng nên nhắc lại là Liên đoàn đầu tiên của Đạo Bắc Đẩu thành lập ngày 15/8/1959 đã lấy tên là Liên đoàn Trà Kiệu. Và mọi hoạt động của Hướng đạo Công giáo tại thị xã Đà Nẵng đã tin tưởng vào sự phù trợ của Đức Mẹ Trà Kiệu.

Btt đp QN & ĐN số 27 và 28 tr. 34 1973

Leave a Reply