Suy Niệm

Kỷ Niệm 128 Năm Mẹ Đến Với Chúng Con

joomplu:2765

Kỷ Niệm 128 Năm Mẹ Đến Với Chúng Con

            Xin dâng vài lời tâm tình

Mẹ về bên lúc nguy nan
Che con mưa gió muôn vàn hiểm nguy
Mùa thu tháng 9 niệm suy
Muôn đời con nhớ tuy bao lỗi lầm,
Trà kiệu nhờ mẹ mát râm
Ơn thiêng năm tháng âm thầm lời ca!

Bảo Bụ Bẫm

 

Leave a Reply