Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ khai giảng năm học giáo lý 2022 – 2023

Sáng hôm nay – Chúa nhật XXV mùa thường niên, các em giáo lý sinh cùng tề tựu trước lễ đài sân me để chuẩn bị lễ khai giảng năm học giáo lý 2022 – 2023. Hiện diện trong lễ khai giảng có sự hiện diện của cha quản xứ Simon, cha đặc trách giáo lý Phê-rô, quý bà nhất hai dòng Thánh Phao-lô và Mến Thánh Giá, ông Trưởng ban Hội đồng mục vụ giáo xứ (HĐMV), quý phụ huynh, cùng với toàn thể quý giáo lý viên, phụ tá và xứ đoàn Hùng Tâm Dũng Chí Gioan Bosco.

Sau kinh khai mạc và tuyên bố lý do, cha Simon đã có đôi lời huấn từ đến mọi người trong lễ khai giảng. Mở đầu, ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm của việc dạy giáo lý nơi mỗi người và mời gọi mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ hãy tích cực cộng tác trong trách vụ này. Với mỗi thiếu nhi, ngài mời gọi các em: (i) hãy học với Chúa Giê-su về sự khiêm nhường trong tư tưởng, lời nói và việc làm; (ii) hãy cùng Chúa Giê-su vào đền thờ hiệp dâng Thánh lễ mỗi ngày; (iii) hãy học với Chúa Giê-su về sự hiếu thảo, sự vâng lời; và nhiều điều khác phải học với Chúa Giê-su để thành tài, thành công, thành nhân và thành thánh. Với giáo lý viên, phụ huynh, ngài mời gọi hãy học theo như Chúa Giê-su dạy trong việc giáo dục đức tin để từng bước dạy dỗ, nhắc nhở cách phù hợp với từng lứa tuổi, giúp các em nhận ra những sai trái mà thay đổi cách sống tốt hơn. Ngài lưu ý quý phụ huynh hãy cùng cộng tác với ban giáo lý, cha quản xứ, cha đặc trách, quý cha, quý thầy, quý soeurs trong việc giáo dục con cái, và phải biết giữ kỷ luật, nề nếp nơi con trẻ hầu các em được trưởng thành trong đời sống nhân bản, đạo đức, đức tin. Cuối cùng, ngài nhấn mạnh: để việc dạy giáo lý đạt được nhiều hoa trái tốt đẹp, cần phải có sự cộng tác liên đới giữa các bên liên quan: giáo xứ với giáo lý viên, giáo lý viên với phụ huynh… Với những thao thức, quan tâm từ chủ chăn cho đến mọi thành phần dân Chúa, cha Simon hy vong năm học giáo lý 2022 – 2023 sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong việc giáo dục đức tin và ngài chính thức công bố khai mạc năm học Giáo lý 2022 – 2023.

Tiếp đến, cha đặc trách Phê-rô đánh hồi trống dòn dã khai mạc năm học giáo lý mới.

Trong năm học giáo lý này, cha quản xứ cũng đã tạo điều kiện cho ban giáo lý có được thêm 02 nhân sự mới, gồm (i) thầy Giuse Nguyễn Phốt Nhựt, thuộc giáo xứ Phú Hạ đang giúp thực tập mục vụ giáo xứ trong năm này và (ii) soeur Maria Tê-rê-sa Lê Thị Kim, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn mới về mục vụ tại giáo xứ.

Sau khi các em chào đón thầy xứ và soeur mới, chị Trưởng ban giáo lý trao danh sách giáo lý viên cho cha đặc trách Phê-rô. Sau đó, cha Phê-rô trao danh sách từng lớp giáo lý cho quý giáo lý viên phụ trách lớp, cũng như giao cho xứ đoàn Gioan Bosco phụ trách việc sinh hoạt ở các khối lớp.

Đại diện Ban giáo lý ngỏ lời cảm ơn đến cha quản xứ Simon, cha đặc trách Phê-rô, quý bà nhất và quý soeurs hai dòng Mến Thánh Giá và Phao-lô, quý chức trong HĐMV, quý phụ huynh đã quan tâm, hỗ trợ, cộng tác với Ban giáo lý trong những cách thế riêng của mình.

Để kết thúc lễ khai giảng năm học giáo lý 2022 – 2023, mọi người cùng hướng về tiền đường nhà thờ chính – nơi Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp tổ tiên xứ Trà năm xưa, dâng lên Mẹ năm học giáo lý mới và nhờ Mẹ xin Chúa ban muôn ơn lành trên tất cả cộng đoàn giáo xứ hầu năm học mới gặt hái được nhiều hoa trái tốt lành.

Trà Kiệu, 18/9/2022

Ephrem Huy

Leave a Reply