Suy Niệm

LỜI CA KINH NĂM THÁNH

LỜI CA

KINH NĂM THÁNH

Họa theo lời “Kinh Năm Thánh Giáo Phận Đà Nẵng”

 


Lạy Thiên Chúa, Đấng toàn năng

Là Cha chí Thánh luôn hằng xót thương

Muốn con người, không sầu vương

Nhận lời chân lý soi đường mà đi

Chúa con chẳng ngại ngần chi

Chết treo thập tự khắc ghi ân tình

Để cho con được tái sinh

Được làm con Chúa phúc vinh vạn phần

Chúa Cha sai tiếp Thánh Thần

Xuống đời thánh hóa gian trần tối tăm

Chúng con nguyện mãi chuyên chăm

Hiệp thông – sứ vụ âm thầm dựng xây

Này là vương quốc thật ngay

Công bằng bác ái dư đầy bình an

Ngợi khen cảm tạ vô ngàn

Vì muôn ơn phúc Cha ban mỗi ngày

Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay

400 năm vẫn còn đây biển tình

50 năm, vẹn niềm tin

Giáo phận Đà Nẵng chuyển mình đổi thay

Nguyện xin ngày một đong đầy

Vững tin tiếp bước từng ngày noi gương

Sống chứng nhân, thật kiên cường

Như cha ông đã coi thường bản thân

Sống kết hiệp, sống ân cần

Gắn bó với Chúa để gần tin yêu

“Tình Yêu đáp lại Tình Yêu

Mạng sống con cũng quyết liều hy sinh

Nguyện xin vì Chúa vẹn tình

Mặc cho máu chảy đầu mình phải rơi

Vẫn xin giữ nghĩa trọn đời

Yêu cho đến lúc hết hơi chẳng màn”

Thánh Thần xin hãy ân ban

Canh tân đời sống cộng đoàn con đây

Hố sâu xin hãy lấp đầy

Bằng văn minh trái tim đầy yêu thương

Để nên như những tấm gương

Sáng ngời nhân đức soi đường em anh

Giêsu mục tử nhân lành

Nguyện xin sáng mãi danh cha muôn đời

Mẹ Trà Kiệu chúng con ơi

Năm năm tháng tháng không rời cầu xin

Các Thánh Tử Đạo hiển vinh

Cho chúng con biết hy sinh mỗi ngày.

Anre người hỡi có hay

Cầu ơn Chúa mỗi một ngày cho con!

05/2012

Anna An

Leave a Reply