Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Phiên Chầu Lượt – Chúa Nhật III Mùa Chay,12/3/2023

Theo lịch đã phân công, Chúa nhật III mùa Chay năm nay, giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu thay mặt cho toàn thể giáo phận Chầu Thánh Thể để bày tỏ lòng cung kính và tôn thờ của mình dành cho Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình làm Hy Tế cứu chuộc nhân loại.

Sau Thánh lễ Nhì là giờ chầu của các em giáo lý sinh, tiếp đến là giờ chầu của các giáo khóm: Đông, Tây, Nam, Bắc, giáo họ Lộc Đông + Phú Nham và giáo họ Chiêm Sơn + La Tháp + Phú Nhuận.

Trà Kiệu, 12/3/2023

Photo Thông

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện:

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply