Hành Hương Trà Kiệu

THÁNG NĂM

joomplu:491

THÁNG NĂM

    Tháng Năm rợp sắc trời hoa

Con mừng kính Mẹ hát ca vang lời

    Ma-ri-a Mẹ ơi !

Nữ Vương diễm phúc đất trời ngợi khen

    Kính mừng thiếu nữ Si-on

Tội nhơ chẳng vướng, vẹn hồn xác thân

    Thương con Mẹ đã bao lần

Dạy con hai tiếng “Xin vâng” cõi đời

    Buồn vui sướng khổ Mẹ ơi !

Có Mẹ bên Chúa chuyển lời giúp cho

    Dẫu đời bão tố mưa to

Bẫy chông giăng lối còn lo sợ gì

    Mẹ luôn trợ giúp phù trì

Chở che dìu dắt con đi nẻo đời

    Tháng Năm hoa sắc rợp trời

Tháng Năm kính Mẹ hát lời hoan ca ./.

 

Nguyễn Văn Tiến

Leave a Reply