Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anê Nguyễn Thị Mười

ANÊ NGUYỄN THỊ MƯỜI 

(con ông Nguyễn Thế Nghĩa  ở xóm Tân Lân, giáo khóm Tây)

Sinh năm 1944Tạ thế lúc 1g30  ngày 19/4/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 21/4/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Nỗng Bà Hành

 

Leave a Reply