Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anna Lưu Thị Cơ

Anna LƯU THỊ CƠ

(chị ông Lưu hồng Kim)

Giáo khóm BẮc Sinh năm 1941

Tạ thế lúc 3g00 ngày 24/9/2016

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 26/8/2016

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn.

Leave a Reply