Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Anna Phan Thị Mẹo (Quý)

 

Anna Phan Thị Mẹo (Quý)

Giáo khóm Đông

Sinh năm 1926Tạ thế lúc 4g00 ngày 28/3/2014

Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 31/3

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

 

 

 

Leave a Reply