Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Augustino Vũ Anh Đào

Augustino Vũ Anh Đào

(con bà Ngọc)

Giáo khóm Tây

Sinh năm 1951

Từ trần lúc 11g45 ngày 22/10/2017

Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 24/10/2017 tại Thánh đường Trà Kiệu

An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply