Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giacôbê Hồ Tấn Quốc

Giacôbê Hồ Tấn Quốc
Giáo khóm Bắc
Sinh năm 1963
Từ trần lúc 16g30 ngày 29/6/ 2024
Thánh lễ an táng tại thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 01/7/2024
An nghỉ tại nghĩa trang Đồng Quảng

Leave a Reply