Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giacôbê Nguyễn Đức Khôn

GIACÔBÊ NGUYỄN ĐỨC KHÔN

(Tám KHÔN hay THẠCH)

Sinh năm 1941

Từ trần lúc 14g30 ngày 3/10/2016

Giáo khóm Đông

Thánh lễ an táng lúc 14g00 ngày 5/10/22016 tại Thánh đường Trà Kiệu

An táng tai nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply