Thành Kính Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu: Giacobe Trần Văn Nhàn (Nam)

 

Giacobe Trần Văn Nhàn (Nam)

Giáo khóm Bắc

Sinh năm 1959

Tạ thế lúc 13g00 ngày 2/12/2014

Thánh lễ an táng tại Thánh đường Trà Kiệu lúc 14g00 ngày 5/12/2014

An nghỉ tại nghĩa trang Cửa Hẩn

Leave a Reply